"authority employs" — Słownik kolokacji angielskich

authority employs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrudnienia władzy
  1. authority rzeczownik + employ czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, the local authority employs the schools' staff and has primary responsibility for admissions.

    Podobne kolokacje: