"authority denies" — Słownik kolokacji angielskich

authority denies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza zaprzecza
  1. authority rzeczownik + deny czasownik
    Silna kolokacja

    The Soviet authorities denied for a long time that they had the art collection.

    Podobne kolokacje: