"authority applies" — Słownik kolokacji angielskich

authority applies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza stosuje
  1. authority rzeczownik + apply czasownik
    Luźna kolokacja

    A local authority applied for a care order relating to a girl who was nearly four years old.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo