"auspicious time" — Słownik kolokacji angielskich

auspicious time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomyślny czas
  1. auspicious przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Oh, you have been created perhaps in an auspicious time!

    Podobne kolokacje: