"attract celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciągnij sławy
  1. attract czasownik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And the events don't necessarily have to attract celebrities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo