ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"attention-deficit disorder" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "attention-deficit disorder" po angielsku

attention-deficit disorder
attention deficit disorder
ADD

I Have Attention Deficit
rzeczownik
  1. zespół nadpobudliwości psychoruchowej [niepoliczalny]

"attention-deficit disorder" — Słownik kolokacji angielskich

attention-deficit disorder kolokacja
  1. attention-deficit przymiotnik + disorder rzeczownik = zespół nadpobudliwości psychoruchowej
    Luźna kolokacja

    Children in these types of programs have often been diagnosed with attention-deficit disorder; it's hard for them to keep their focus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo