"attended by celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): towarzyszyć przez sławy
  1. celebrity rzeczownik + attend czasownik
    Luźna kolokacja

    The screening was mostly attended by entertainment press and celebrities.

    Podobne kolokacje: