"attain celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

attain celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osiągnij sławę
  1. attain czasownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two of his pupils, his sons Isiaq and Muariq, attained celebrity after him.

    Podobne kolokacje: