"attack women" — Słownik kolokacji angielskich

attack women kolokacja
Popularniejsza odmiana: attack a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety ataku
  1. attack czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "You know how hard it is to attack a woman on personal stuff," he said.

    Podobne kolokacje: