"attack at the time" — Słownik kolokacji angielskich

attack at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): atak wtedy
  1. attack czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, Moors come and attack at the same time but are stopped by the warriors.

    Podobne kolokacje: