"at women" — Słownik kolokacji angielskich

at women kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): u kobiet
  1. at przyimek + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    She did not even look at the other two women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo