"at the woman" — Słownik kolokacji angielskich

at the woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): u kobiety
  1. at przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She did not even look at the other two women.

    Podobne kolokacje: