"at one's books" — Słownik kolokacji angielskich

at one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś książki
  1. at przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He looked at the book on the bed, then back to her.

    Podobne kolokacje: