ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"at least" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "at least" po angielsku

at least *****

  1. przynajmniej; co najmniej
    I need to buy at least one cake. (Muszę kupić przynajmniej jedno ciasto.)
    She wanted to do it at least once. (Ona chciała to zrobić przynajmniej raz.)
    At least you can help me. (Przynajmniej ty możesz mi pomóc.)
    przeciwieństwo: at most

powered by  eTutor logo