"at celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

at celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): u sław
  1. at przyimek + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But right now, we're looking at celebrities with a slightly older appeal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo