ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"astonishingly clear" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zadziwiająco czysty
  1. astonishingly przysłówek + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its eyes were astonishingly clear and-or so Richard surmised-very sad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo