ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"assist officials" — Słownik kolokacji angielskich

assist officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomóż urzędnikom
  1. assist czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Centers for Disease Control and Prevention conceived the incentive program and assisted local officials in carrying it out.

powered by  eTutor logo