"assign to League" — Słownik kolokacji angielskich

assign to League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): beneficjent do Ligi
  1. assign czasownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Assigned RHP Joey Pipes to Cedar Rapids of the Midwest League.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo