"ask for several money" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: ask for money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prosić kilka pieniądze
  1. ask czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I thought she was probably going to ask for money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo