"ask for money" — Słownik kolokacji angielskich

ask for money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapytaj zarobkowo
  1. ask czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I thought she was probably going to ask for money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo