"ask celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

ask celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapytaj sławy
  1. ask czasownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    HE also decided to open up the movie by asking celebrities to contemplate fame.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo