"artillery support" — Słownik kolokacji angielskich

artillery support kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artyleria wsparcie
  1. artillery rzeczownik + support rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Can the American forces use their own artillery, air support?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo