"arrest times" — Słownik kolokacji angielskich

arrest times kolokacja
Popularniejsza odmiana: arrest several times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czasy aresztowania
  1. arrest czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He has been arrested eight times, another reason to go.

    Podobne kolokacje: