"arms transfer" — Słownik kolokacji angielskich

arms transfer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ramiona przenoszą
  1. arm rzeczownik + transfer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This research studies the international economic dimensions of military expenditures and arms transfers.

powered by  eTutor logo