"approve participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgódź się z udziałem
  1. approve czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His support was not enough, however, to persuade the German Government to approve fuller German participation in United Nations peacekeeping operation.

powered by  eTutor logo