"approach advocates" — Słownik kolokacji angielskich

approach advocates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adwokaci podejścia
  1. approach rzeczownik + advocate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A large number of therapists, between a quarter and a third, adopted the approach advocated in the book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo