"antique book" — Słownik kolokacji angielskich

antique book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starodruk
  1. antique przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In Florence he established a small shop that sold antique books.

    Podobne kolokacje: