"anticipated response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przewidziana odpowiedź
  1. anticipated przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Adams generally tried to keep the issue out of national politics, because of the anticipated southern response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo