Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"antagonista" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "antagonista" po polsku

antagonista

rzeczownik
 1. antagonist
  • antagonista (przeciwnik głównego bohatera w utworze literackim)
 2. evil twin
 3. receptor antagonist
 4. copemate przestarzale , także: copesmate
rzeczownik
 1. adversary , *  
  He is my most powerful adversary. (On jest najpotężniejszym z moich przeciwników.)
  Her attitude to life has given her many adversaries. (Jej nastawienie do życia przysporzyło jej wielu przeciwników.)

"antagonista" — Słownik kolokacji angielskich

evil twin kolokacja
 1. evil przymiotnik + twin rzeczownik = antagonista, postać będąca przeciwieństwem kogoś i wyznająca inne poglądy
  Zwykła kolokacja

  I've never understood how his mind works, but he's always been there, like some sort of evil twin.

  Podobne kolokacje:
 1. receptor rzeczownik + antagonist rzeczownik = antagonista (substancja blokująca)
  Luźna kolokacja

  As a result, it also acts as an α-adrenergic receptor antagonist to an extent.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo