BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"annual overhaul" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "annual overhaul" po angielsku

annual overhaul

rzeczownik
  1. przegląd roczny

"annual overhaul" — Słownik kolokacji angielskich

annual overhaul kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doroczny przegląd
  1. annual przymiotnik + overhaul rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Calmac remedied this problem by adding an extension, above the area aft of the bar during her annual overhaul in 2003.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo