"anioł" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "anioł" po polsku

anioł

obrazek do "angel" po polsku Angel Voices
rzeczownik
 1. angel ***
  • anioł [policzalny]
   She had a voice of an angel. (Ona miała głos anioła.)
   She believes that she has a guardian angel. (Ona wierzy, że ma anioła stróża.)
  • anioł (piękna kobieta) potocznie [policzalny]
   Your sister is an angel, can you give me her phone number? (Twoja siostra to anioł, czy możesz dać mi jej numer telefonu?)
   Your new girlfriend is an angel! (Twoja nowa dziewczyna jest aniołem!)
  • anioł (dobra lub pomocna osoba) potocznie [policzalny]
   Thanks a lot, you're an angel! (Wielkie dzięki, jesteś aniołem!)
   Be an angel and start doing the dishes. (Bądź aniołem i zacznij zmywanie naczyń.)
  • anioł, aniołek (grzeczna osoba, zwykle dziecko) [policzalny]
   Your son is an angel. (Twój syn jest aniołkiem.)
   I'm no angel, but I always help my mum. (Nie jestem aniołkiem, ale zawsze pomagam mojej mamie.)
 2. heavenly host termin literacki , host of heaven
 3. angel-noble   dawne użycie

"anioł" — Słownik kolokacji angielskich

heavenly host kolokacja
 1. heavenly przymiotnik + host rzeczownik = anioł, członek zastępów niebieskich
  Luźna kolokacja

  They are hiding the cannon, but the heavenly host doesn't know that yet.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo