"angelic intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): anielska interwencja
  1. angelic przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The authors almost invariably tell of their successful dealing with editors and publishers, all attributed to angelic intervention.