BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"angel Gabriel" — Słownik kolokacji angielskich

angel Gabriel kolokacja
Popularniejsza odmiana: Angel Gabriel
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): anioł Gabriel
  1. angel rzeczownik + Gabriel rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are also religious references throughout, including a reference to the angel Gabriel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo