PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ancient book" — Słownik kolokacji angielskich

ancient book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starożytna książka
  1. ancient przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I just looked at the ancient leatherbound books on the wall for several minutes.

powered by  eTutor logo