"amongst women" — Słownik kolokacji angielskich

amongst women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród kobiet
  1. amongst przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You only have to look at the unemployment amongst married women who would like to be teachers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo