"among the women" — Słownik kolokacji angielskich

among the women kolokacja
Popularniejsza odmiana: among women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród kobiet
  1. among przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Which among the three women will win in the end?

    Podobne kolokacje:

podobne do "among the women" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "among the women" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne