"among one's books" — Słownik kolokacji angielskich

among one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: among the books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród czyjś książki
  1. among przyimek + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is among one of her last and most important books.

    Podobne kolokacje: