"among celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

among celebrities kolokacja
Popularniejsza odmiana: among the celebrities
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród sław
  1. among przyimek + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was among the first celebrities produced by those industries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo