"among books" — Słownik kolokacji angielskich

among books kolokacja
Popularniejsza odmiana: among the books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród książek
  1. among przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is among one of her last and most important books.

    Podobne kolokacje: