"amethyst eye" — Słownik kolokacji angielskich

amethyst eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko z ametystem
  1. amethyst rzeczownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She is shimmering hair, and the magic gleam of night light dancing in amethyst eyes.

    Podobne kolokacje: