"ambitious book" — Słownik kolokacji angielskich

ambitious book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ambitna książka
  1. ambitious przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But they also deserve a more ambitious book than this one.

    Podobne kolokacje: