"ambiguous word" — Słownik kolokacji angielskich

ambiguous word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieloznaczne słowo
  1. ambiguous przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When several ambiguous words occur together, the possibilities multiply.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo