"amazingly clear" — Słownik kolokacji angielskich

amazingly clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdumiewająco czysty
  1. amazingly przysłówek + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    She felt herself beginning to tremble at last, but her mind was amazingly clear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo