BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"amateur club" — Słownik kolokacji angielskich

amateur club kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): amatorski klub
  1. amateur przymiotnik + club rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After the 1991 season, the team left the league to become an amateur club.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo