"aluminum tube" — Słownik kolokacji angielskich

aluminum tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aluminium rura
  1. aluminum rzeczownik + tube rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Another important indicator, officials said, was Iraq's efforts to procure special aluminum tubes.

    Podobne kolokacje: