"alongside women" — Słownik kolokacji angielskich

alongside women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wraz z kobietami
  1. alongside przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The models in tonight's show, then, will include professionals alongside such "real" women as the performance artist Penny Arcade.

    Podobne kolokacje: