"along with women" — Słownik kolokacji angielskich

along with women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wraz z kobietami
  1. along przyimek + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Half a dozen men had been killed, along with several women and a couple of the older children.

    Podobne kolokacje: