"along with several women" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: along with women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wraz z kilkoma kobietami
  1. along przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Half a dozen men had been killed, along with several women and a couple of the older children.

    Podobne kolokacje: