"alluring woman" — Słownik kolokacji angielskich

alluring woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wabiąc kobietę
  1. alluring przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Generally though, it means an alluring and fascinating woman, who is passionate and enthusiastic with life.

    Podobne kolokacje: