ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"allow spending" — Słownik kolokacji angielskich

allow spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól wydatkom
  1. allow czasownik + spending rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Last month, the Government decided to break with a decade-old policy and allow military spending to exceed 1 percent of the gross national product.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo